Czasopisma językowe

Sruktura prenumerat

Prenumeraty czasopism ELI funkcjonują w cyklach lat szkolnych. Każda prenumerata obejmuje 5 numerów publikowanych w następujących terminach:

  • numer 1 - przełom września i października,
  • numer 2 - przełom listopada i grudnia
  • numer 3 - luty
  • numer 4 - przełom marca i kwietnia,
  • numer 5 - przełom maja i czerwca.

Prenumeratę wykupić można w dowolnym momencie roku, przy czym:

  • w przypadku dokonania subskrypcji w trakcie trwania danego cyklu prenumeraty (w miesiącach od października do maja) osoba zamawiająca otrzymuje wszystkie numery, które ukazały się przed dniem rejestracji, a kolejne zgodnie z podanymi powyżej terminami.
  • w przypadku dokonania subskrypcji pomiędzy poszczególnymi cyklami prenumerat (w miesiącach od czerwca do września) prenumerata zostaje uruchomiona z końcem września.

Czasopisma ELI w formie elektronicznej dostarczane są w postaci pliku PDF na podany przez subskrybenta adres email, przy czym numery, które ukazały się przed dniem rejestracji, dostarczane są w ciągu 24 godzin od momentu opłacenia subskrypcji, a kolejne w ciągu 24 godzin od momentu opublikowania ich przez wydawnictwo.

Z wyłączeniem szczególnych przypadków czasopisma w formie tradycyjnej przesyłane są do odbiorcy drogą pocztową bezpośrednio z centrali wydawnictwa ELI z zagranicy. Czas dostawy każdego numeru czasopisma wynosi koło 10 dni roboczych od momentu wysyłki realizowanej zgodnie z podanymi powyżej terminami.