Czasopisma językowe

Fertig...los!

 • Poziom zaawansowania: A1-A2
 • 16 stron w kolorze,
  21x29,7 cm
  5 numerów (wrzesień - czerwiec)
 • Każdy numer czasopisma zawiera krótkie artykuły wprowadzające podstawowe słownictwo i struktury. Teksty skupiają się na tematyce bliskiej dziecku, dotyczącej otaczającego świata, a także ciekawych aspektach krajów niemieckojęzycznych. Quizy i zabawy pozwalają lepiej przyswoić poznany materiał językowy. Dodatkowo w każdym numerze plakat, wycinanki lub naklejki.

Kinder

 • Poziom zaawansowania: A2-B1
 • 16 stron w kolorze,
  21x29,7 cm
  5 numerów (wrzesień - czerwiec)
 • W każdym numerze temat przewodni i podstawowe struktury są wprowadzane za pośrednictwem wiodącego artykułu lub reportażu. Towarzyszą im pomniejsze teksty dotyczące niemieckiej kultury i historii, a także bieżących wydarzeń ze świata, które mogą zianteresować dzieci i nastolatków. Uzupełniają je wywiady ze znanymi osobami ze świata muzyki, filmu czy sportu. Na każdej stronie można znaleźć mini-słowniczek objaśniający nowe słownictwo. Quizy i zabawy pozwalają utrwalić zdobytą wiedzę językową.

Freunde

 • Poziom zaawansowania: B1-B2
 • 16 stron w kolorze,
  21x29,7 cm
  5 numerów (wrzesień - czerwiec)
 • Każdy numer zawiera artykuł główny w postaci reportażu, który może stać się podstawą do dyskusji, oraz inne artykuły dotyczące kultury krajów niemieckojęzycznych i aktualności ze świata. Uzupełniają je teksty na tematy kulturowe lub dotyczące znanych i mniej znanych postaci. Podręczne słowniczki na każdej stronie objaśniają nowe słownictwo, a dodatkowa sekcje zawierające gry i ćwiczenia pozwalają na kontakt z żywym językiem w lekki i zabawny sposób.

Zusammen

 • Poziom zaawansowania: B2-C1
 • 16 stron w kolorze,
  21x29,7 cm
  5 numerów (wrzesień - czerwiec)
 • Czasopismo przeznaczone dla starszych nastolatków i dorosłych porusza aktualne i ciekawe tematy ze świata oraz związane z krajami niemieckojęzycznymi. Podręczne słowniczki i mini-testy pomagają lepiej przyswoić treść artykułów dotyczących tematów takich, jak: historia, społeczeństwo, kultura popularna czy ekologia.